Inicio > Recursos > Última normativa
Compartir

Compártao :

Resolución do 7 de decembro de 2016 pola que se lles dá publicidade aos cambios producidos na Orde do 27 de setembro de 2016 pola que se establecen os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2017, de acordo co disposto no artigo 6.2 da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia