Sabías que ... a Consellería de Economía e Industria mobilizou 30 millóns de euros en apoio á creación de novas empresas durante os últimos cinco anos?

Favorecemos o emprendemento, achegando liquidez para o desenvolvemento das actividades empresariais, proporcionando información sobre os trámites de constitución dunha empresa, o plan de negocio, a elección da forma xurídica, as ferramentas para emprender, etc.

Estratexia autónomo 2020

A Xunta activa a Estratexia Autónomo 2020 cun total de 160 millóns para os próximos 4 anos -40 millóns ao ano- co obxectivo de apoiar de media máis de 10.000 traballadores cada ano, o que supón un incremento do 45 % sobre a última lexislatura. O documento contén 20 actuacións das que a metade son novas na Comunidade e se porán en marcha ao longo deste ano. A nova estratexia actívase xa con preto de 20 millóns de euros en axudas para o establecemento como autónomo e para a contratación indefinida de traballadores/as.

Como conseguir financiamento

A traves da posta a disposición de préstamos e microcréditos así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

Asesoramento para a creación de empresas

Poñemos á túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles.

Tramitación para a creación de empresas

Explicámosche as distintas fases do proceso para iniciar a túa actitivade empresarial e no proceso de posta en marcha

O recuncho do emprendedor comercial

Se queres montar un comercio ou negocio consulta todos os aspectos relacionados co emprendemento, dende elixir a forma xurídica, os trámites necesarios... así como as ferramentas de autodiagnose.

Fomento e apoio á remuda comercial

A través de diversos programas, como o Programa de Transmisión Comercial, queremos asegurar a continuidade daqueles negocios que veñen funcionando desde hai anos, ao tempo que se incentiva ás persoas emprendedoras que queren iniciar a súa andaina comercial nun negocio xa posicionado no sector e viable.

Axudas

  • Non hai procedementos relacionados

Procedementos

  • Non hai procedementos relacionados