Expedientes de instalacións industriais

Temos dispoñibles para consulta 4 expedientes:
Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Aprobación definitiva do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para a ampliación e mellora das instalasións de Exlabesa