Sabías que ... as Directrices Enerxéticas de Galicia 2018-2020 axudarán a xerar investimentos por valor de 3.000 millóns de euros e a crear 12.000 empregos?

Impulsamos iniciativas para o fomento do uso racional da enerxía, optimizando a súa xestión nos distintos eidos económicos e desenvolvemos actuacións para a mellora da investigación enerxética en Galicia.

Certificación enerxética de edificios

Desde o martes 21 de xaneiro de 2014 o responsable dos procedementos relacionados ca certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Impulsar a industria da biomasa

A Xunta de Galicia ten activada unha estratexia de impulso da biomasa co obxectivo de potenciar unha industria asociada á valorización enerxética deste recurso que comprende tanto a transformación como a distribución e instalacións de caldeiras para o emprego da biomasa como fonte de calor en fogares e empresas.

A reutilización dos residuos xerados nos nosos montes contribúe a fixar emprego no rural e permítenos a posta en valor dos mesmos cunha fonte de enerxía limpa, autóctona e barata que hai que aproveitar.

Calidade na subministración eléctrica

Para determinar a calidade do servizo de enerxía eléctrica tense en conta o conxunto de características, técnicas e comerciales, inherentes á subministración eléctrica que son esixibles polos consumidores e polos órganos competentes da Administración.

Reduce a túa factura enerxética

A Xunta de Galicia está a traballar para diminuír o gasto enerxético das familias a través de varios programas.

Aforrar enerxía no sector público

O sector público debe liderar a aposta pola eficiencia enerxética, e neste senso o Goberno galego está a impulsar unha estratexia global para a potenciación do aforro e da eficiencia en todos os sectores económicos en especial no eido público, poñendo a Galicia á vangarda neste eido.

Puntos de subministración de gas canalizado

O Goberno galego traballa no desenvolvemento dunha política enerxética na que a gasificación da Comunidade se considera prioritaria para avanzar na mellora da calidade de vida da cidadanía e no incremento da competitividade do tecido empresarial galego.

Balance enerxético de Galicia

O obxectivo dos balances enerxéticos é informar sobre a orixe, autóctona ou importada, das distintas fontes enerxéticas que se transforman en Galicia, e a súa posterior distribución, comercialización e utilización como produtos enerxéticos finais.

Documentos sometidos a información pública

Documentación de expedientes en tramitación sometidos a información pública (en período de alegacións).

Mapa de apoios 2020

Información sobre os programas de axudas e servizos activos que ten dispoñibles esta consellería en materia de emprego, promoción económica, innovación, enerxía, industria forestal e comercio. Inclúen tamén cales poden ser os/as beneficiarios/as e os prazos de convocatoria en 2020.

Autoconsumo de enerxía eléctrica

Procedementos IN407B e IN407C: Rexistro administrativo de instalacións de autoconsumo conectadas en baixa tensión e potencia instalada menor a 100 KW

Autorizacións administrativas

Consulte as autorizacións administrativas en materia de instalacións eléctricas (de distribución e transporte), de xeración, de gas e de recursos mineiros.

Documentación ambiental

Consulte as declaracións de impacto ambiental e os plans de vixilancia en materia de instalacións eléctricas, de xeración e de gas.

Declaración de impacto ambiental/ informes ambientais

Consulte as declaracións de impacto ambiental e os informes ambientais en materia de instalacións eléctricas, de xeración e de gas.

Plan de vixilancia

Consulte os plans de vixilancia en materia de instalacións eléctricas, de xeración e de gas.

Fomentar a xeotermia e outras enerxías renovables

A Xunta de Galicia mobilizará preto de 4,5 millóns de euros no fomento da xeotermia e outras renovables en empresas, fogares e administración pública. Deles, 1,3 millóns destinaranse para a implantación no rural galego de 300 equipos de xeotermia, aerotermia e solar térmica que supoñen importantes aforros económicos e levan aparelladas vantaxes medio ambientais. Os novos equipos de xeotermia e aerotermia acadan aforros económicos de ata o 70% en comparación con outras fontes de enerxía.