Inicio > O teu perfil

Traballamos para facilitar os teus obxectivos, axudando á túa empresa ou ao teu comercio, contribuíndo a financiar os teus proxectos innovadores, apoiándote como consumidor, respaldando a internacionalización da túa compañía, e impulsando o mellor aproveitamento dos nosos recursos enerxéticos e mineiros.

Emprendedor/a

Favorecemos o emprendemento, achegando liquidez para o desenvolvemento da actividade empresarial que teñas en mente, proporcionándoche información sobre os trámites de constitución dunha empresa, o plan de negocio, a elección da forma xurídica, as ferramentas para emprender, etc.

Comerciante

Fomentamos proxectos de cooperación económica entre empresas do sector do comercio, impulsando o asociacionismo e a asistencia técnica comercial en colaboración con outras institucións e entidades.

Consumidor/a

Protexemos ao consumidor, na defensa dos seus dereitos e intereses, facendo cumprir a normativa reguladora a través de inspeccións e control da calidade dos establecementos, bens e servizos, en consecuencia de reclamacións ou de oficio.

Peme

Facilitamos a información e formación a emprendedores e empresarios achegando servizos de valor ás pemes e apoiando proxectos empresariais.

Investigador/a

Axudámoslle aos investigadores, grupos destes e organismos públicos de investigación a axilizar os seus proxectos, facilitando o acceso ao coñecemento existente e ás oportunidades de financiamento que máis lles poidan interesar.

Artesán

Desenvolvemos liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar as técnicas que lle permitan ao sector artesanal mellorar a calidade dos seus produtos e optimizar o proceso produtivo.