Inicio > Que necesitas?

"A prioridade do noso esforzo é a creación de emprego, e o camiño para acadalo pasa pola innovación, o emprendemento e a internacionalización das empresas galegas. Tres piares capaces de forxar a Galicia do futuro"

Crear unha empresa

Poñemos á túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles.

Montar un comercio

Grazas a todos os recursos que ofrece, REDIC é un instrumento básico de cooperación entre a administración local e autonómica para o desenvolvemento da actividade comercial.

Internacionalizarse

Ofrecémosche un abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as plataformas empresariais da rede Pexga, asesoramento, formación...

Investir en Galicia

Promovemos investimentos que poidan xerar riqueza e crear emprego, favorecendo ao mesmo tempo o desenvolvemento equilibrado do territorio

Innovar

A difusión de ideas innovadoras e dar a coñecer alcance e posibilidades dentro do ámbito da innovación, son pasos previos, necesarios para un avance firme e sustentable na competitividade das nosas empresas

Presentar unha reclamación

Dispoñemos de oficinas con servizos de asesoramento xurídico especializado, para intentar solucionar os conflitos de consumo, xa sexa a través da mediación ou dos Tribunais de Xustiza.