Inicio > A Consellería

Traballamos nos ámbitos da promoción e dinamización da economía, investigación, desenvolvemento e innovación, industria, seguridade industrial, metroloxía, metais preciosos, enerxía, minas e recursos minerais, artesanía, comercio, consumo, así como na planificación, en colaboración co IGVS, das infraestruturas do solo industrial

D.X de Comercio e Consumo

Planificamos e coordinamos en materia de comercio interior e exterior, artesanía e consumo e desenvolvemento das estruturas comerciais.

D.X de Enerxía e Minas

Planificamos e coordinamos en materia de enerxía, minas, administración e seguridade industrial, solo industrial, metroloxía e metais preciosos.