Sabías que ... a Consellería de Economía e Industria mobilizou 30 millóns de euros en apoio á creación de novas empresas durante os últimos cinco anos?

Favorecemos o emprendemento, achegando liquidez para o desenvolvemento das actividades empresariais, proporcionando información sobre os trámites de constitución dunha empresa, o plan de negocio, a elección da forma xurídica, as ferramentas para emprender etc.

Asesoramento para a creación de empresas

Poñemos á túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles.

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

O recuncho do emprendedor comercial

Se queres montar un comercio ou negocio consulta todos os aspectos relacionados co emprendemento, dende elixir a forma xurídica, os trámites necesarios... así como as ferramentas de autodiagnose.

Tramitación para a creación de empresas

Explicámosche as distintas fases do proceso para iniciar a túa actividade empresarial e no proceso de posta en marcha.

Concellos emprendedores

A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron en outubro de 2017 un convenio de colaboración para a creación dos Concellos Emprendedores.

Mapa de apoios 2021

Información sobre os programas de axudas e servizos activos que ten dispoñibles esta consellería en materia de promoción económica, innovación, enerxía, industria forestal e comercio. Inclúen tamén cales poden ser os/as beneficiarios/as e os prazos de convocatoria en 2021.