Inicio > Recursos > Axudas e subvencións > Todas as axudas

Todas as axudas

_

1. IN412F - Axuda do plan renove de instalacións eléctricas comúns.

Prazo de presentación de solicitudes: 02/05/2017 - 01/09/2017

_

2. IN421A - Axudas para proxectos de enerxías renovables.

Prazo de presentación de solicitudes: 24/03/2017 - 24/04/2017

_

3. IN421I - Axudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.

Prazo de presentación de solicitudes: 24/03/2017 - 24/04/2017
NOVOABERTO

_

4. TR331A - Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

Prazo de presentación de solicitudes: 24/03/2017 - 24/04/2017
NOVOABERTO

_

5. IN421G - Proxectos de equipamentos térmicos de biomasa.

Prazo de presentación de solicitudes: 23/03/2017 - 24/04/2017
NOVOABERTO

_

7. IN412E - Adhesión ao plan renove de instalacións eléctricas comúns para entidades colaboradoras.

Prazo de presentación de solicitudes: 16/03/2017 - 29/03/2017
ÚLTIMOS DÍASABERTO

_

9. TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo.

Prazo de presentación de solicitudes: 14/03/2017 - 02/10/2017