Inicio > Recursos > Axudas e subvencións > Todas as axudas

MR501B - Inscrición no rexistro galego de explotacións porcinas extensivas.

Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano

MR501D - Inscrición no rexistro galego de explotacións avícolas artesanais.

Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano

MR270A - Rexistro de explotacións leiteiras de calidade diferenciada

Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano

MR411A - Rexistro de explotadores dedicados ao transporte Sandach e produtos derivados

Prazo de presentación de solicitudes: Aberto todo o ano