Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 6 iniciativas
Novas axudas do Igape
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Novas axudas do Igape

Convocatoria aberta desde o 2 de xaneiro para apoiar investimentos, competitividade e internacionalización.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plan Primex

Este programa está dirixido a empresas galegas que acaden un acordo de cooperación entre elas para aunar esforzos, compartir custos e, se é o caso, estratexia e marca para establecerse por primeira vez en novos mercados internacionais para o lanzamento de produtos ou servizos galegos en novos mercados (países ou zonas xeográficas determinadas dentro dun país).

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Base xeral de axudas

Base xeral de axudas organizadas por Consellerías da Xunta, Ministerios e outros entes.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Esta rede promovida pola Unión Europea agrupa preto de 600 organizacións e 4.000 especialistas no fomento da competitividade empresarial ao longo de 54 países.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Centro de excelencia en xestión da internacionalización das pemes galegas

O Centro de excelencia para a internacionalización das pemes é un novidoso programa dedicado ao desenvolvemento do potencial innovador e internacionalización das pemes galegas especialmente nas fases de iniciación, expansión e consolidación das súas operacións no exterior.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plan Foexga

O Igape e as Cámaras de Comercio Galegas colaboran na posta en marcha dun novo plan de accións promocionais conxuntas no exterior.