Inicio > > Biblioteca

Biblioteca


Temos dispoñibles para consulta 3 documentos
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Guía do emprendedor

É unha ferramenta que recolle os aspectos a ter en conta á hora de converter unha idea empresarial nun negocio. Entre outras informacións, o emprendedor poderá encontrar información sobre a elección da forma xurídica, o plan de empresa, o plan económico-financeiro e sobre instrumentos de financiamento.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Guía de actividade empresarial "Artesanía en pedra"

O obxectivo fundamental das micro-guías de actividade é o de proporcionar ao emprendedor, en base á información contida na guía ou guías de actividade máis xenéricas que consultara, unha información específica a partir da cal concretar aspectos fundamentais para a súa empresa.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Trámites xerais para a creación da empresa