Compartir

Compártao :

Transparencia e Goberno aberto

En aplicación da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, todas as obrigas de publicidade activa da Consellería de Economía, Emprego e Industria cúmprense no portal de Transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia.

Pode consultar en https://www.xunta.gal/vicepresidencia2-ceei/transparencia a información específica desta Consellería.