Acordo do 30 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Carballo, A Laracha e Arteixo (expediente IN407A 2008/71-1).

Compartir
Actualizado o: 26 marzo 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 10/02/2021 - 26/03/2021