Compartir

Compártao :

RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/128-4).

Actualizado o: 02 novembro 2020

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 21/09/2020 - 02/11/2020

Documentos relacionados

Anuncios no DOG

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra