Compartir

Compártao :

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Moraña (expediente IN408A 2018/1).

Actualizado o: 30 setembro 2020

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 19/08/2020 - 30/09/2020

Anuncios no DOG

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra