Compartir

Compártao :

Resolución do 2 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública da instalación eléctrica que se describe no concello de Nigrán (expediente IN407A 2019/054-4).

Actualizado o: 14 agosto 2020

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 18/06/2020 - 14/08/2020