RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, situado no concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4).

Compartir
Actualizado o: 14 xaneiro 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 23/12/2021 - 14/01/2022

Anuncios no DOG

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra