RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, localizado nos concellos de Lalín e O Irixo, promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11).

Compartir
Actualizado o: 14 decembro 2021

Estado actual: en fase de envío de suxestións