Compartir

ACORDO do 10 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Campos Vellos, situado nos concellos de Boborás e Beariz, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2019/77)

Actualizado o: 09 novembro 2021

Estado actual: en fase de envío de suxestións

Prazo para remitir achegas/opinións: 09/11/2021 - 27/12/2021