Resolución do 29 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do parque eólico Castro Valente, emprazado nos concellos de Pontecesures, Valga, A Estrada (Pontevedra) e de Padrón (A Coruña), e promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (expediente IN408A/2020/66).

Compartir
Actualizado o: 14 outubro 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións