ANUNCIO do 9 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o proxecto de restauración do permiso de investigación de recursos da sección C) Puga 94, número 4745, sito no concello de Toén.

Compartir
Actualizado o: 30 setembro 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 20/08/2021 - 30/09/2021

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán consultar o proxecto nas dependencias da Xefatura Territorial (rúa Curros Enriquez, 1- 3º, 32003-Ourense), ademais desta páxina de transparencia, e poderán presentar alegacións, no prazo de 30 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, por calquera dos medios que establece o artigo 16.4 la Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.