ACORDO do 29 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a actualización do plan de restauración da autorización de aproveitamento de recursos da sección A) Lola, número 153, situada no concello de Boiro, promovido pola sociedade Nemesio Ordóñez, S.A.

Compartir
Actualizado o: 06 setembro 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 27/07/2021 - 06/09/2021