ACORDO do 29 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública o plan de restauración da autorización de aproveitamento de recursos da sección A) Mourela Alta, número 39, situada no concello de Neda, promovido pola sociedade Hijos de José Losada Cancelo, S.A.

Compartir
Actualizado o: 06 setembro 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 27/07/2021 - 06/09/2021