Autorizacións administrativas. Instalacións de gas