Sabías que ...a Axenda Industria 4.0 da Xunta de Galicia contribúe a impulsar o emprego das novas tecnoloxías nos procesos produtivos co obxectivo de que o tecido empresarial gañe en competitividade?

Exención de auditorías

O artigo 29.2 do Regulamento dos servizos de prevención establece que, as empresas que non tivesen concertado o servizo de prevención cunha entidade especializada, deberán someter o seu sistema de prevención ao control dunha auditoría ou avaliación externa.

Servizos de prevención alleos

A entidade especializada que desexe ser acreditada como servizo de prevención de riscos laborais deberá solicitalo ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria. Posteriormente figurará no rexistro no que serán inscritas as entidades especializadas autorizadas como servizos de prevención.

Entidades formativas de coordinadores de Seguridade e Saúde Laboral

Información sobre o procedemento de acreditación das entidades formativas para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción e acceso á listaxe de entidades.

Entidades auditoras

As entidades auditoras son os entes encargados da validación do cumprimento das normas de Seguridade. A continuación pode consultar o listado de entidades auditoras autorizadas en Galicia e ó detalle do trámite que regula a realización de actividades de auditoría do sistema de prevención de riscos laborais.

Rexistro de Coordinadores de Seguridade e Saúde Laboral

É un rexistro público e voluntario, para incentivar a cualificación dos profesionais que actúen como coordinadores e coordinadoras de seguridade e Saúde nas obras de construción así como para promocionar a súa formación na materia.

Órganos técnicos e órganos asesores

Información sobre os órganos técnicos e asesores en materia de seguridade e saúde laboral a nivel autonómico e estatal.

Oferta formativa

A oferta formativa da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que é desenvolta polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ten o propósito de proporcionar formación de calidade en materia de prevención de riscos laborais.