Inicio > > Listaxe de Coordinadores de Seguridade Laboral
Compartir

Compártao :

Coordinador

LAURA LOPEZ SANTIAGO

C) RIO SIL, 24 .
OLEIROS. A CORUÑA. C.P.:15173
Teléfono: 600550454.
 • Número Rexistro
  10/17
 • Titulaciones
  • Titulación Ingeniero de Minas
  • Ciclo:L
 • Formación Preventiva Especialidad Coordinador:
  • Impartido por: ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DA CONSTRUCIÓN DE A CORUÑA
  • Data: 14/01/08
 • Formación en Prevención de Riscos
  • Impartido por: INSTITUTO TECNOLOGICO DE GALICIA
  • Data: 14/07/00
 • Experiencia
  • Estudos de Seguridade e Saúde 0
  • Estudos básicos de Seguridade 0
Obras
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: A
  Obra nº: 1
  Volumen: 278490,54 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DA 2ª FASE DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA COSISTORIAL
  Razón Social: CONCELLO DE TEO
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 2
  Volumen: 85398,5 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS INCLUIDAS NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2005 ADICIONAL 2, CONEXION DA REDE DE SANEAMENTO DE LARAXE A EDAR DE A VEIGA
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 3
  Volumen: 131495,69 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CERDEIRA (VILARIÑO) E OLVEIRA (REIS)
  Razón Social: CONCELLO DE TEO
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 4
  Volumen: 106119,28 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN TEXEXE - NÚCLEO (CALO)
  Razón Social: CONCELLO DE TEO
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 5
  Volumen: 119381,69 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN AGOSO
  Razón Social: CONCELLO DE TEO
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 6
  Volumen: 68214,6 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DE SANEAMENTO EN FORNELOS
  Razón Social: CONCELLO DE TEO
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 7
  Volumen: 54805,62 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN NOCEDA
  Razón Social: CONCELLO DE TEO
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 8
  Volumen: 399939,34 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DA PRIMEIRA FASE DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2005:ADICIONAL 2 AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO EN TABEAIO.
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 9
  Volumen: 262007,98 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2005: COLECTOR DEL RIO BREIRO. FASE II
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 10
  Volumen: 400937,28 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS SEGUNDA FASE PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2005: DEPURACIÓN E SANEAMENTO EN SAN JULIÁN DE SALES.
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 11
  Volumen: 277780,35 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS INCLUIDAS NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2006: 3ª FASE PARQUE DO EUME, SUBTRAMO B1. AREA ACTUACION 2
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 12
  Volumen: 389791,09 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS INCLUIDAS NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2006: 3ª FASE AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO POR MEIRÁS E LAGO
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 13
  Volumen: 299774,36 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: PLAN DE TRAVASÍAS 2004: TRAVESIA MOURELA AL ROXAL
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 14
  Volumen: 292094,3 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS INCLUIDAS NO PLAN DE CONSERVACIÓN VIAS PROVINCIAIS 2006, 2ª FASE- GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA, CULLEREDO.
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 15
  Volumen: 178517,67 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS INCLUIDAS NO PLAN DE CONSERVACIÓN VIAS PROVINCIAIS 2006, 2ª FASE- GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA, VAL DO DUBRA.
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 16
  Volumen: 203914,43 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: OBRAS INCLUIDAS NO PLAN DE CONSERVACIÓN VIAS PROVINCIAIS- 2006, 2ª FASE GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO, VEDRA.
  Razón Social: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS E CONSERVACION