Inicio > > Listaxe de Coordinadores de Seguridade Laboral
Compartir

Compártao :

Coordinador

LUIS DO REGO SANTIN

RAMIRO RUEDA, 24 1º A .
LUGO. LUGO. C.P.:27003
Teléfono: 982240023.
 • Número Rexistro
  09/6
 • Titulaciones
  • Titulación Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias
  • Ciclo:C
 • Formación Preventiva Especialidad Coordinador:
  • Impartido por: NOVOTEC
  • Data: 11/06/07
 • Formación en Prevención de Riscos
  • Impartido por:
  • Data: 10/07/04
 • Experiencia
  • Estudos de Seguridade e Saúde 0
  • Estudos básicos de Seguridade 0
Obras
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 1
  Volumen: 160223,92 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Ampliación saneamento e abastecemento en Ventosa (Ames)
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 2
  Volumen: 214417,78 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Sustitución rede abastecemento Cambre-Pravio A-214 CAMBRE. A CORUÑA
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 3
  Volumen: 105499,35 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Ampliación saneamento en Feans A CORUÑA
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 4
  Volumen: 232420,54 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Construcción de 5 pontes en San Martín de Visantoña MESIA
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 5
  Volumen: 71989,17 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Pavimentación camiño da estrada Diputación, Piñeiro- Bixou de Abaixo
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 6
  Volumen: 122908,74 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Melloras infraestructuras rurais nas parroquias de Galegos, Aiazo, Frades e outras
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 7
  Volumen: 102813,83 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Afirmado e acondicionamento pistas Funfín, Romaris, Vilar e outras
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 8
  Volumen: 170000000 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Construcción depósito e acometida traida de augas municipal en Touro
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 9
  Volumen: 149999,99 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Acondicionamento camiños Torás, Vilaña, Soandres, Coiro LARACHA
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 10
  Volumen: 202425,92 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Abastecemento de auga en Ardelairo. MALPICA
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 11
  Volumen: 83440,65 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Acondicionamento dos viais de Lagoa a Algadán e de Monte a Mens
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 12
  Volumen: 54551,93 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Acondicionamento dos camiños de Prados, Badarra e outros
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 13
  Volumen: 34573,52 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Abastecemento de auga en Taraio MALPICA
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 14
  Volumen: 136343,3 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Saneamento de augas fecais en Pardaces e Aradas
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 15
  Volumen: 149999,87 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Pavimentación de accesos nucleos rurais Deixebre, Vilaromariz e Gandara OROSO
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 16
  Volumen: 102549,25 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Camiño Agra-Caneda(Loureda) e outros BOQUEIXON
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 17
  Volumen: 75428,92 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Acondicionamento de pistas en Millarada, Polveira e outras
  Razón Social: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCION XERAL DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS AGRARIAS
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 18
  Volumen: 0 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: INSTALACION DE INFRAESTRUTURA PARA ACCESO SEN FIOS DE BANDA LARGA NO CONCELLO DE PASTORIZA
  Razón Social: CONSELLERIA DE INNOVACION E INDUSTRIA
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 19
  Volumen: 0 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: INSTALACION DE INFRAESTRUTURA PARA ACCESO SEN FIOS DE BANDA LARGA NO CONCELLO DE CERVO
  Razón Social: CONSELLERIA DE INNOVACION E INDUSTRIA
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 20
  Volumen: 118204,07 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: PROXECTO DE ACCION EN ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS, REDE NATURA 2000 E REDE FLUVIAL DE GALICIA LUGO
  Razón Social: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. DIRECCION XERAL DE CONSERVACION DA NATUREZA
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 21
  Volumen: 9992110,74 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA LU-651 DE QUIROGA A SEOANE DO CAUREL. TREITO: QUIROGA - FOLGOSO DO CAUREL
  Razón Social: CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES. DIRECCIÓN XERAL DE TRANSPORTES