Inicio > > Listaxe de Coordinadores de Seguridade Laboral
Compartir

Compártao :

Coordinador

Sandra María López Yañez

Avda de Chile 5, 1º .
CORUÑA (A). A CORUÑA. C.P.:15009
Teléfono: 981168824.
 • Número Rexistro
  09/3
 • Titulaciones
  • Titulación Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología
  • Ciclo:C
 • Formación Preventiva Especialidad Coordinador:
  • Impartido por: IMAF - IRSST - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN
  • Data: 17/12/99
 • Formación en Prevención de Riscos
  • Impartido por: Escuela Internacional de Alta Dirección Hospitalaria (Seguridad)
  • Data: 30/11/00
 • Cursos
  • Curso 1
   Título:PRL esp. Ergonomía (EI Alta Dirección Hospitalaria)
   Data:28-02-2005
  • Curso 2
   Título:PRL esp. Hixiene Industrial (EI Alta Dirección Hospitalaria)
   Data:31-07-2004
 • Experiencia
  • Estudos de Seguridade e Saúde 1
  • Estudos básicos de Seguridade 1
Obras
 • Titularidade: PRIVADA
  Tipo proxecto: B
  Número de obra/s: 2
  Volumen: 6634156,15 Eur
  Fase: Execución da obra
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 3
  Volumen: 448786,6 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Conservación carreteras: Supervisión da coordinación nas obras de Conservación e Explotación na provincia de Pontevedra
  Razón Social: Xunta de Galicia. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 4
  Volumen: 38132139,2 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Carreteras: Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Casco Urbán As Pontes-Cabreiros
  Razón Social: Xunta de Galicia.Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 5
  Volumen: 214615,18 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Carreteras: conservación das vías provinciais 2002. Grupo 16. Arteixo, A Coruña, Culleredo (Lote C)
  Razón Social: Deputación Provincial de A Coruña
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 6
  Volumen: 105537,73 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Carreteras: Refuerzo del firme de CP 0103 Regidoira-Playa de Baldayo (Tramo Nogueiras- Carral)
  Razón Social: Deputación Provincial de A Coruña
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 7
  Volumen: 270020,82 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Saneamento e dotación de servizos na rúa Pascual Veiga e outras (Ordes)
  Razón Social: Deputación Provincial de A Coruña
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 8
  Volumen: 112038,07 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Saneamento: Saneamento en Cervás, 4ª fase (Ares)
  Razón Social: Deputación Provincial de A Coruña
 • Titularidade: PUBLICA
  Tipo proxecto: B
  Obra nº: 9
  Volumen: 34730167,4 Eur
  Fase: Execución da obra
  Tipo: Emisario terrestre: A malata - EDAR Cabo Prioriño
  Razón Social: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE