Inicio > Recursos > Temas de interese
Compartir

Compártao :

FORMACIÓN E CUALIFICACIÓNS

Recoñecemento da experiencia profesional

Para a mellora da calidade na formación para o emprego, o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, que regula os certificados de profesionalidade, establece criterios de acceso do alumnado para garantir que se posúen as competencias clave para cursar con aproveitamento os certificados de profesionalidade que lles facilitarán a súa inserción laboral.

  

 logo_fse_2017_gl

 

 

Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento TR305A)

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV e V)

Cualificacións que se convocan:

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio  
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
 • Socorrismo en instalacións acuáticas
 • Servizos para o control de pragas
 • Extinción de incendios e salvamento
 • Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural
 • Instrución en ioga
 • Vixilancia e seguridade privada
 • Confección e mantemento de artes e aparellos
 • Docencia da formación para o emprego

O prazo de inscrición é do 28 de novembro ao 27 de decembro de 2019, ambos incluídos.