Servizos de vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva

Compartir
Fonte de información: Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía de Galicia - CIS Galicia

CIS Galicia conta cunha dilatada experiencia e coñecemento na prestación de servicios de vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva que ofrece desde o ano 1999 a todo tipo de organizacións: empresas, universidades, centros tecnolóxicos, plataformas tecnolóxicas, clusters, administración...

A oferta de produtos/servizos é ampa, flexible e adáptase ás necesidades que xurden nas organizacións como consecuencia dos vertixinosos cambios que se producen no novo marco económico e social. O obxectivo é proporcionarlles ferramentas prácticas de xestión, imprescindibles para aquelas organizacións que aspiren a ser máis eficientes, diversificadas e innovadoras.

Os servizos/productos de vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva do CIS-Galicia están enfocados a dar cobertura a todas as demandas de información no desenvolvemento de calquera actividade ou proxecto de I+D+I en cumprimento dos seus obxectivos estratéxicos.

Organización/s: CIS Tecnoloxía e Deseño
Tema/s: Innovación; Tecnoloxías e telecomunicacións
Colectivo/s: Empresa; Instalación industrial; Peme; Centro tecnolóxico