Compartir

Compártao :

Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

Consulte toda a información sobre a Responsabilidade Social Empresarial en Galicia; definido pola Comisión Europea como o concepto a través do cal a empresa integra de forma voluntaria as preocupacións sociais e ambientais nas súas operacións de negocio e nas súas relacións cos grupos de interese.

Toda a información

Tema/s: Relacións laborais