Compartir

Compártao :

Expedientes de Regulación de Emprego

Información sobre os procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e/ou redución da xornada, xa sexa por causa de forza maior ou por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.