Compartir

Compártao :

Eleccións sindicais

Desde esta área pode consultar información referente ás eleccións sindicais e atopar os modelos a cubrir para a elección a representantes de traballadores/as nas empresas.

Depósito de actas

Nesta sección poderá encontrar información sobre o procedemento de depósito de actas de elecciones sindicais.

Modelos de eleccións a representantes

Nesta sección pode atopar os modelos a cubrir para a elección a representantes de traballadores nas empresas.

Normativa

Tema/s: Relacións laborais