Compartir

Compártao :

Comunicación dos concellos ao Rexistro Galego de Comercio

Os concellos son os encargados de comunicar ás licenzas de apertura de establecementos comerciais e as autorizacións de venda ambulante outorgadas ou, de ser o caso, as comunicacións previas ou declaracións de responsabilidade recibidas, así como a súa modificación.

Contactos relacionados

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Tema/s: Comercio
Colectivo/s: Outra administración