Compartir

Compártao :

Fomento e apoio á remuda comercial

A través de diversos programas, como o Programa de Transmisión Comercial, queremos asegurar a continuidade daqueles negocios que veñen funcionando desde hai anos, ao tempo que se incentiva ás persoas emprendedoras que queren iniciar a súa andaina comercial nun negocio xa posicionado no sector e viable.

Tema/s: Emprendemento; Comercio
Colectivo/s: Emprendedor/a; Comerciante
Feitos vitais: Montar un comercio