Plans territoriais

Compartir
Fonte de información: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

O Igape ten dispoñibles varios plans e inciativas para a dinamización do tecido empresarial. Teñen por obxecto achegar riqueza e equilibrio socioeconómico a determinadas zonas do territorio.

Toda a información

Contactos relacionados

  • Instituto Galego de Promoción Económica

    Teléfono: 900 815 151
    Correo-e: informa@igape.es

Organización/s: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Colectivo/s: Investidor/a
Feitos vitais: Investir en Galicia