Rede Galega de Business Angels

Compartir
Fonte de información: Igape
  • Rede Galega de Business Angels

As redes de Bussiness Angels funcionan como catalizadores de dúas posicións básicas: oferta e demanda de capital. O seu obxectivo é presentar e facilitar o contacto entre investidores e emprendedores.

Por un lado incorpóranse á rede proxectos empresariais, tanto de empresas de nova creación coma de empresas que queren poñer en marcha un proxecto de expansión. A captación de proxectos empresariais faise por diferentes vías (universidades, escolas de negocios, viveiros de empresas, parques tecnolóxicos, consultoras...). Estes proxectos, logo de incorporación á rede, son analizados e validados, e descártanse da rede aqueles que non son susceptibles de recibir financiamento.

Por outro lado identifícanse potenciais Negocios Angels que teñan capacidade e, sobre todo, a expectativa de investir en proxectos empresariais cun elevado grao de risco. Unha vez se identificaron estes Negocios Angels por diferentes vías (agrupacións patronais, cámaras de comercio, consultorías e outros círculos económicos), tamén se segue un proceso de identificación das expectativas de investimento de cada un deles.

A metodoloxía e accións a seguir para poñer en contacto investidores e emprendedores poden ser distintas. Estas son:

  • Confrontación automática dos perfís de investidor-emprendedor mediante unha plataforma tecnolóxica.
  • Confrontación directa e persoal dos perfís de investidor-emprendedor.
  • Difusión dun boletín aos investidores.
  • Organización de foros de investimento.

Contactos relacionados

  • Instituto Galego de Promoción Económica

    Teléfono: 900 815 151
    Correo-e: informa@igape.es

Organización/s: XesGalicia; Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Tema/s: Emprendemento
Colectivo/s: Investidor/a; Emprendedor/a
Feitos vitais: Crear unha empresa