Compartir

Compártao :

FORMACIÓN E CUALIFICACIÓNS

Recoñecemento da experiencia profesional

A través do Real decreto 1224/2009 do 17 de xullo establécense o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

  

 logo_fse_2017_gl

 

 

AVISO: CÓDIGOS DE TAXAS

Dende o día 6 de novembro cambian os códigos para o pagamento de taxas.

As persoas que teñan que pagar as taxas para ir á avaliación deberán substituír o código 08 da Consellería de Economía, Emprego e Industria polo código 17 da Consellería de Emprego e Igualdade.

Os códigos das taxas para ir á avaliación son os seguintes:

  • Consellería de Emprego e Igualdade: código 17.
  • Delegación de Servizos Centrais: código 13.
  • Servizo de Secretaría Xeral: código 01.
  • Taxa: denominación: avaliación do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: código 304202.

 

 Cualificación profesional de Instrución en ioga

Cualificación profesional de Vixilancia e seguridade privada

Cualificación profesional de Extinción de incendios e salvamento

Cualificación profesional de Socorrismo en instalacións acuáticas

Cualificación profesional de Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Cualificación profesional de Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural 

Cualificación profesional de Docencia de formación para o emprego

Fase de avaliación:

Cualificación profesional de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Cualificación profesional de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Cualificación profesional de Servicios para o control de pragas

Cualificación profesional de Confección e mantemento de artes e aparellos