Compartir

Compártao :

FORMACIÓN E CUALIFICACIÓNS

Recoñecemento da experiencia profesional

A través do Real decreto 1224/2009 do 17 de xullo establécense o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

  

 logo_fse_2017_gl

 

Aviso

Interrómpense os prazos de  presentación  de  documentación para emendar os defectos, as causas de exclusión ou completar a documentación presentada, trala publicación das listas provisionais do procedemento de  recoñecemento das competencias profesionais  (TR305A) nas cualificacións profesionais  de :

  • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2)
  • Instrución en ioga (AFD616_3)
  • Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2)

Interrómpense tamén  todos os prazos contemplados na convocatoria recollida na Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galiciam (DOG, Núm.226 do 27 de novembro de 2019) .

O cómputo de todos estes prazos reiniciarase no momento en que deixe de estar en vigor o estado de alarma decretado e o acordo polo que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

 

Cualificación profesional de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

 

Cualificación profesional de Atención sociosanitaria a persoas en institucións sociais

 

Cualificación profesional de Servizos para o control de pragas

 

Cualificación profesional de Docencia de formación para o emprego

 

Cualificación profesional de Confección e mantemento de artes e aparellos

 

Cualificación profesional de Instrución en ioga

 

Cualificación profesional de Extinción de incendios e salvamento

 

Cualificación profesional de Vixilancia e seguridade privada