Compartir

Compártao :

FORMACIÓN E CUALIFICACIÓNS

Recoñecemento da experiencia profesional

A través do Real decreto 1224/2009 do 17 de xullo establécense o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

Convocatoria de 2021

Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV e V).

Cualificacións que se convocan:

  • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio  
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
  • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
  • Socorrismo en instalacións acuáticas
  • Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural
  • Vixilancia e seguridade privada nas unidades de competencia UC0080_2 e UC0081_2
  • Servizos para o control de pragas. Nesta cualificación non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse as persoas que quedaron na listaxe de espera da anterior convocatoria.

O prazo de inscrición é dende o 15 de xaneiro ata o 11 de febreiro de 2021, ambos incluídos.

 

 

Cualificación profesional de Servizos para o control de pragas

Cualificación profesional de Vixilancia e seguridade privada