Compartir

Compártao :

FORMACIÓN E CUALIFICACIÓNS

Recoñecemento da experiencia profesional

A través do Real decreto 1224/2009 do 17 de xullo establécense o procedemento e requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

  

 logo_fse_2017_gl

 

 

Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento TR305A)

Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional (Anexos III, IV e V)

Cualificacións que se convocan:

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio  
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
 • Socorrismo en instalacións acuáticas
 • Servizos para o control de pragas
 • Extinción de incendios e salvamento
 • Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural
 • Instrución en ioga
 • Vixilancia e seguridade privada
 • Confección e mantemento de artes e aparellos
 • Docencia da formación para o emprego

O prazo de inscrición é do 28 de novembro ao 27 de decembro de 2019, ambos incluídos.