Compartir

Compártao :

FORMACIÓN E CUALIFICACIÓNS

Competencias clave

Para a mellora da calidade na formación para o emprego, o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, que regula os certificados de profesionalidade, establece criterios de acceso do alumnado para garantir que se posúe as competencias clave para cursar con aproveitamento os certificados de profesionalidade que lle facilitará a súa inserción laboral.

13ª Convocatoria de competencias clave para o acceso aos cursos formativos de certificados de profesionalidade

Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados  de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

DOG núm. 44 - 04/03/2019

Cumprindo o calendario do anexo II da resolución, publícanse os resultados definitivos das probas realizadas o pasado 25 de maio de 2019.

Para consultar o resultado obtido, hai que introducir o DNI/NIE no Buscador de notas.

Os resultados positivos de APTO obtidos nas probas realizadas comunícanse ao Servizo Publico de Emprego para que conste no expediente individualizado de todas as persoas que aprobaron as competencias clave, para os efectos das xestións que se realicen nas oficinas de emprego.

En breve prazo enviarase por correo postal o certificado do resultado das probas ao enderezo que consta na solicitude de inscrición.

 

Instituto Galego das Cualificacións
981 541 562 / 981 546 856
ctb.igcualif@xunta.gal

 

 

Tema/s: Formación e cualificacións