Compartir

Compártao :

Nivel de esixencia formativo e programas formativos

O nivel de esixencia formativo das competencias clave para o acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 está establecido no anexo I da Orde do 7 de xaneiro de 2014.

Pódense consultar as especificacións técnico-didácticas das competencias clave de matemáticas, castelán e inglés de cualificación 2 e 3 nos programas oficiais estatais vixentes –edición 2014– da familia profesional de Formación complementaria:

Estas especificacións do nivel de esixencia formativo para o acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 correspóndense co establecido no RD 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade no seu artigo 20.2 e no anexo IV. 

Para a Competencia de Lingua Galega, pódense consultar os programas oficiais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da familia profesional de formación complementaria, de nivel 2 e 3 de cualificación:

Organización/s: Secretaría Xeral de Emprego
Tema/s: Formación e cualificacións