Compartir

Compártao :

Proporcionar recursos a medio e longo prazo

Fonte de información: XesGalicia

O Capital Risco é unha actividade financeira que consiste en proporcionar recursos ás empresas, a medio e longo prazo, pero sen vocación de permanencia ilimitada. Desde o punto de vista financeiro, supón un incremento dos fondos propios, engadindo credibilidade e estabilidade financeira, e desde o punto de vista interno da empresa promove a profesionalización da xestión empresarial, colaborando na procura de financiamento adicional, apoiando a internacionalización e outros servicios.

Ligazóns relacionadas

Tema/s: Financiamento