Compartir

Compártao :

Sociedades laborais

As sociedades laborais son sociedades de natureza mercantil, anónimas ou de responsabilidade limitada, que contan cun capital social pertencente de xeito maioritario ás súas persoas socias traballadoras.

Cumpren as seguintes condicións:

 • Que a maioría do seu capital social sexa propiedade dos seus traballadores indefinidos
 • Que ningunha das persoas socias sexa titular de máis dun terzo do capital social (coas excepcións previstas na lei)
 • Que o número de horas-ano realizadas polos traballadores indefinidos non socios sexa superior ao 49 por cento das horas-ano traballadas polo conxunto dos socios traballadores (non se computa o traballo realizado por traballadores con discapacidade superior ao 33%)

Asesoria virtual de sociedades laborais

Documentos relacionados

Contactos relacionados

 • Secretaría Xeral de Emprego - Subdirección Xeral de Economía Social

  Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa
  15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
  Teléfono: 981 957 747 ; Fax: 981 957 748
  Correo-e: rexistro-sociedadeslaborais@xunta.gal

Tema/s: Cooperativismo e Economía Social