Compartir

Compártao :

Sociedades cooperativas

As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios.

A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contan cunha estrutura e xestión democráticas, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, distribuíndose os resultados económicos en función da actividade cooperativizada realizada. 

Asesoría Virtual de Cooperativas

Contactos relacionados

  • Secretaría Xeral de Emprego - Subdirección Xeral de Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa
    15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981545540 - 981541675 ; Fax: 981957748
    Correo-e: rexistrocooperativas@xunta.gal

Tema/s: Cooperativismo e Economía Social