Compartir

Compártao :

Axudas á mobilidade eficiente

  • Axudas á mobilidade eficiente

A Xunta de Galicia mantén o seu compromiso cunha mobilidade sustentable e pon en marcha unha nova convocatoria do Plan de Mobilidade Eficiente para favorecer a renovación de turismos e furgonetas con axudas dirixidas a particulares, autónomos  e empresas.

Con esta iniciativa, o Goberno galego busca renovar o parque automobilístico galego para ofrecer vehículos máis efectivos e respectuosos co medio ambiente, que ofrezan seguridade e que conten cos últimos deseños en innovación. Deste xeito, o plan concíbese como un estímulo para a industria galega da automoción, na procura de aumentar o número de vendas do sector, consensuando con este un programa de axudas que trasladen a confianza necesaria aos consumidores.

O plan conta cun orzamento de 700.000 euros da Xunta. As estimacións proxectadas cifran en que os turismos e furgonetas renovados que se acollan a este plan mobilizarán 12 millóns de euros. A previsión é crear un cento de empregos directos, cunha repercusión medioambiental que servirá para rebaixar ata 425 toneladas de emisións de CO2. O aforro estimado para os usuarios será de 190.000 euros anuais. 

Contía das axudas

A cifra dos apoios variará dependendo do volume de emisións do vehículo: desde os 2.000 euros, con 1.000 euros repartidos equitativamente entre Xunta e concesionarios, aos 2.500 (1.500 a Administración e 1.000 os puntos de venda).

Requisitos

O requisito principal para participar neste programa será posuír un coche con máis dunha década de antigüidade, ou 5 anos no caso de furgonetas, propiedade do solicitante ou dun familiar de primeiro grado. As axudas concederanse en concorrencia non competitiva, é dicir, establecendo prioridade para os que primeiro presenten a súa petición.

O novo vehículo adquirido deberá respectar unha serie de condicións, incluíndo contar cun prezo inferior aos 40.000 euros, e emitir un máximo de 120 gramos CO2 por quilómetro no caso de turismos e furgonetas de ata 2.500 quilogramos, e 185 gramos CO2 por quilómetro para o resto de furgonetas. Os particulares poderán adquirir un único vehículo con axuda e as empresas ata 10.

Tema/s: Enerxía
Colectivo/s: Consumidor/a; Autónomo/a; Empresa; Peme