Cooperar co Norte de Portugal

Compartir

Galicia ten no Norte de Portugal un forte aliado no impulso á innovación, á competitividade e á internacionalización das súas empresas. No marco da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a Consellería de Economía e Industria ten en marcha varios proxectos de cooperación transfronteiriza que permita aproveitar as sinerxias e o traballo conxunto entre as empresas, co apoio das administracións públicas.

Tema/s: Internacionalización; Competitividade e cooperación empresarial
Feitos vitais: Internacionalizarse