Inicio > > Temas de interese
Compartir

Compártao :

Empresas de inserción laboral

As empresas de inserción laboral teñen como finalidade a incorporación ao mercado laboral de persoas en risco de exclusión social a través de programas formativos que melloren a súa cualificación e empregabilidade.

Documentos relacionados

Contactos relacionados

  • Secretaría Xeral de Emprego - Subdirección Xeral de Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, planta baixa
    15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981 957 746
    Correo-e: economiasocial.emprego@xunta.gal

Tema/s: Cooperativismo e Economía Social