IN421T - Adhesión para a xestión de subvencións do plan de transición a unha mobilidade eficiente.

Prazo de presentación de solicitudes: 03/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

TR340E - Programa II: Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

TR341R - Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

TR341S - Programa do bono renova nos negocios das persoas autónomas.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO