IN851B - Bonos do programa bonos de innovación

Prazo de presentación de solicitudes: 24/09/2013 - 31/12/2015
CERRADO

IG406J - Axudas do Igape de apoio ás iniciativas abertas de difusión.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/01/2016 - 12/02/2016
CERRADO

IG534A - Préstamos Jeremie-Igape.

Prazo de presentación de solicitudes: 10/06/2014 - 31/03/2016
CERRADO

TR349C - Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos.

Prazo de presentación de solicitudes: 15/07/2016 - 30/09/2016
CERRADO

TR349J - Programa de incentivos á contratación temporal.

Prazo de presentación de solicitudes: 15/07/2016 - 30/09/2016
CERRADO

IG534B - Préstamos do Igape en beneficio de pequenas e medianas empresas e microempresas de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 10/09/2016 - 10/10/2016
CERRADO