IN417M - Axudas para o aforro e eficiencia enerxética : bombas de calor xeotérmicas(BCX)

Prazo de presentación de solicitudes: 29/07/2010 - 30/09/2010
CERRADO

IN417N - Axudas para o aforro e eficiencia enerxética: bombas de calor aire-aire/agua-agua(BCA)

Prazo de presentación de solicitudes: 29/07/2010 - 30/09/2010
CERRADO

IN540A - Axudas aos clústers empresariais galegos para a mellora da competitividade do tecido empresarial

Prazo de presentación de solicitudes: 06/04/2011 - 05/05/2011
CERRADO

IG510I - Bases reguladoras do IGAPE para producións audiovisuais

Prazo de presentación de solicitudes: 10/12/2010 - 30/06/2011
CERRADO

IN417G - Axudas para o aforro e eficiencia enerxética: xestión flotas de transporte(XFT)

Prazo de presentación de solicitudes: 15/09/2011 - 14/11/2011
CERRADO

IN417X - Proxectos de iluminación pública (PAP)

Prazo de presentación de solicitudes: 15/09/2011 - 14/11/2011
CERRADO