TR340E - Programa II: Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

TR341R - Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.

Prazo de presentación de solicitudes: 04/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

IN421U - Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente.

Prazo de presentación de solicitudes: 21/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO

TR341T - Programa do bono nova oportunidade.

Prazo de presentación de solicitudes: 19/02/2020 - 30/09/2020
ABERTO